top of page

Inhalační sedace

Inhalační sedace představuje účinný, snadný a bezpečný způsob, jak připravit úzkostné klienty na zubní ošetření. Směs kyslíku a oxidu dusného v přesně stanoveném poměru inhalovaného pomocí obličejové masky z tlakové lahve navodí po 3-5min pocity zklidnění, euforie, významně redukuje pocity bolesti, úzkost a strach. Klient je při ošetření v inhalační sedaci při vědomí, schopný reagovat a komunikovat, lépe spolupracuje, čímž se zrychluje i samotné zubní ošetření. Inhalační sedace je vhodná pro děti i dospělé, má rychlý nástup účinku, po skončení inhalace rychle odeznívá, motorové vozidlo je možné řídit již po 30 minutách.

bottom of page