top of page

Sedace při vědomí midazolamem


Midazolam je farmakum ze skupiny benzodiazepinů a je mimo jiné využíván k přípravě nedostatečně spolupracujícího dětského pacienta ke stomatologickému ošetření.
 

Předpokládaným prospěchem je zajištění klidnějšího průběhu ošetření, s následným snížením pravděpodobnosti zapamatování si nepříjemného prožitku, což ve výsledku znamená menší dopad na zdravotní a psychický stav dítěte. Samotnému podání látky předchází příprava pacienta, který se dostaví lačný a zdravý, dle pokynů zubního lékaře.  Zklidnění (sedace při vědomí) je dosaženo pomocí léků na bázi účinné látky midazolam, které ve formě roztoku se sirupem dítě vypije. K vlastnímu zubnímu ošetření lze přistoupit po 20-40min od podání midazolamu. Po provedení ošetření je dítě dále sledováno a na pokyn lékaře propuštěno domů.

 

Kontraindikace:

Midazolam nesmí být podáván následujícím skupinám dětí:

·   Děti do 1 roku věku

·   Děti s jakoukoliv formou akutního onemocnění

·   Děti s neuromuskulárními nemocemi jako např. myastenia gravis

·   Děti alergické ne benzodiazepiny

·   Děti se spánkovou apnoe

·   Děti s dysfunkcí jater
 

Rizika výkonu:

V ojedinělých případech může být komplikací spuštění paradoxní reakce (plačtivost, nadměrná aktivita, rozrušení, odmítavé až agresivní chování) a zvracení. V případě paradoxní reakce se aplikuje do nosu v podobě kapek protilátka, po které dojde ke zklidnění dítěte do 15-20 minut.

bottom of page